WDR (Wide Dynamic Range) – lai dünaamiline vahemik; tegemist on funktsiooniga, mis aitab teha kvaliteetseid pilte keerulistes valgusoludes. 
WDR pakub märksa avaramat võimalusteringi kui BLC. WDR-tehnoloogia kasutab kujutise särianalüüsi. See tähendab, et kujutisel olevad tumedad objektid tehakse heledamaks ning liiga heledaid objekte muudetakse tumedamaks. Selle tulemusena on kõik kujutise komponendid nähtavad isegi siis, kui kontrast on suur. WDR-iga varustatud videokaamerate eelis seisneb selles, et need annavad hea kvaliteediga kujutise hoolimata sellest, kas neid kasutatakse sise- või välisruumides. WDR-iga varustatud kaamera suudab töötada otsese päikesevalguse käes nii, et salvestatud kujutise kvaliteet ei halvene. 
Kujutiste kvaliteedi võrdlemiseks on näha kolm erinevat versiooni fotost: vasakpoolne foto on tehtud ilma BLC ja WDR funktsioonideta, kesmine on tehtud BLC abil ning parempoole WDR funktsiooni abil. 
Lisaks WDR tehnoloogiale on võimalik veel seoses selle tehnoloogiaga eristada D-WDR funktsiooni. 
D-WDR (Digital Wide Dynamic Range) kujutab endast digitaalset laia dünaamilist vahemikku ehk tehnoloogiat, mis põhineb tarkvaral, mis võimaldab hõlpsamini tuvastada objekte, mis jäävad kujutisel tumedatele aladele (säilitades loomulikud varjud ja valgustuse vastandina tavalisele heleduse või kontrasti muutmisele). 
D-WDR tehnoloogiat aetakse tihti sassi funktsiooniga WDR. D-WDR funktsioon on soodsam ning samal nõrgem versioon WDR-ist. D-WDR eemaldab paremini rasketest valgustusoludest tingitud probleeme, kuid digitaalse versiooni kasutamine ei ole võimeline jäädvustama sama kvaliteetset pilti kui tõeline WDR. D-WDR-i puhul saame rääkida ainult salvestatud kujutise heast kvaliteedist.
WDR – valguse lai dünaamiline vahemik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *